burger
burger
burger

Rising Doom

MONDKOPF Rising Doom (Foolhouse)

R i s i n g  D o o m, der Titel von Mondkopfs zweitem Album, lässt Düsteres erwarten und erinnert eher an Blackmetal...